วิธีการชำระเงิน


ทางร้านจะส่งรายละเอียดวิธีการชำระค่าสินค้าพร้อมยืนยันคำสั่งซื้อ
กลับไปที่อีเมล์ของท่านค่ะ 

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทางร้านจะจำหน่ายสินค้าเป็น Flashdrive ทั้งหมด
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดย 1 Flashdrive จะมีรายการตามที่ท่านได้สั่งซื้อค่ะ


Tips:  สั่งซื้อได้ง่ายๆ เพียงแค่ส่งรายการหนังสือที่ต้องการ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ก็สั่งซื้อได้เหมือนกันค่ะ

Tips: หาก eBook ที่ท่านต้องการไม่มีในรายการหน้าร้าน สามารถแจ้งรายชื่อ eBook
ที่ต้องการมาทางอีเมล์ได้ โดยทางร้านจะรวบรวมแล้วส่งรายละเอียดกลับไปค่ะ