รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ การทำเหมืองข้อมูล : Data Mining eBook
 
รหัสสินค้า : CT20100808003
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ Data Mining
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ การทำเหมืองข้อมูล Data Mining : DM

การทำเหมืองข้อมูล : Data Mining คือ กระบวนการที่กระทำกับข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจำนวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จำ การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย:-

 • 21 Recipes for Mining Twitter.pdf
 • Advanced Artificial Intelligence.pdf
 • Advanced Data Mining and Applications 2011 Part I.pdf
 • Advanced Data Mining and Applications 2011 Part II.pdf
 • Advanced Data Mining Techniques.pdf
 • Advanced Data Mining Technologies in Bioinformatics.pdf
 • Advanced Information and Knowledge Processing.pdf
 • Advanced Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining.pdf
 • Advances in Data Mining 2004.pdf
 • Advances in Data Mining 2006.pdf
 • Advances in Data Mining 2012.pdf
 • Advances in Data Mining 2013.pdf
 • Advances in Database Technologies.pdf
 • Advances in Intelligent Signal Processing and Data Mining.pdf
 • Advances in K-means Clustering - A Data Mining Thinking.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2011 Part I.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2011 Part II.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2012 Part I.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2012 Part II.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2013 Part I.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining 2013 Part II.pdf
 • Agents and Data Mining Interaction 2009.pdf
 • Agents and Data Mining Interaction 2010.pdf
 • Agents and Data Mining Interaction 2011.pdf
 • Agents and Data Mining Interaction 2012.pdf
 • Agents and Data Mining Interaction.pdf
 • Applications of Data Mining in E-business and Finance.pdf
 • Applied Data Mining for Business and Industry Second Edition.pdf
 • Association Rule Hiding for Data Mining.pdf
 • Automating the Design of Data Mining Algorithms.pdf
 • Autonomous Intelligent Systems Agents and Data Mining.pdf
 • Biological Data Mining in Protein Interaction Networks.pdf
 • Biological Data Mining.pdf
 • Biometric System and Data Analysis - Design, Evaluation, and Data Mining.pdf
 • Building Intelligent .NET Applications.chm
 • Business intelligence - Data Mining and Optimization for Decision Making.pdf
 • BW380 SAP Business Intelligence - Analysis Processes and Data Mining.pdf
 • Cases On Health Outcomes and Clinical Data Mining - Studies and Frameworks.pdf
 • Classification and Data Mining.pdf
 • Classification, Clustering, and Data Mining Applications.pdf
 • Clinical Data-Mining.pdf
 • Cluster Analysis for Data Mining and System Identification.pdf
 • Collective Intelligence in Action.pdf
 • Dark Web - Exploring and Data Mining the Dark Side of the Web.pdf
 • Data Analysis Using SAS Enterprise Guide.pdf
 • Data Analysis Using SQL and Excel.pdf
 • Data Analysis with Open Source Tools.pdf
 • Data Engineering - Mining, Information and Intelligence.pdf
 • Data Mining - A Heuristic Approach.pdf
 • Data Mining - A Knowledge Discovery Approach.pdf
 • Data Mining - Concepts and Techniques Second Edition.pdf
 • Data Mining - Concepts and Techniques Third Edition.pdf
 • Data Mining - Concepts, Models and Techniques.pdf
 • Data Mining - Foundations and Intelligent Paradigms.pdf
 • Data Mining - Foundations and Practice.pdf
 • Data Mining - Know It All.pdf
 • Data Mining - Multimedia, Soft Computing and Bioinformatics.pdf
 • Data Mining - Opportunities and Challenges.pdf
 • Data Mining - Practical Machine Learning Tools and Techniques Second Edition.pdf
 • Data Mining - Practical Machine Learning Tools and Techniques Third Edition.pdf
 • Data Mining - Special Issue in Annals of Information Systems.pdf
 • Data Mining and Applications in Genomics.pdf
 • Data Mining and Business Analytics With R.pdf
 • Data Mining and Data Visualization.pdf
 • Data Mining and Knowledge Discovery for Big Data.pdf
 • Data Mining and Knowledge Discovery Handbook.pdf
 • Data Mining and Knowledge Discovery Technologies.pdf
 • Data Mining and Knowledge Discovery via Logic-Based Methods.pdf
 • Data Mining and Medical Knowledge Management.pdf
 • Data Mining and Multi-agent Integration.pdf
 • Data Mining and Predictive Analysis.pdf
 • Data Mining Applications for Empowering Knowledge Societies.pdf
 • Data Mining Applications Using Artificial Adaptive Systems.pdf
 • Data Mining Concepts and Techniques.pdf
 • Data Mining Concepts, Models, Methods, and Algorithms.chm
 • Data Mining Cookbook.pdf
 • Data Mining for Business Applications.pdf
 • Data Mining for Genomics and Proteomics.pdf
 • Data Mining for Geoinformatics.pdf
 • Data Mining for Intelligence, Fraud, Criminal Detection.pdf
 • Data Mining for Systems Biology - Methods and Protocols.pdf
 • Data Mining in Agriculture.pdf
 • Data Mining in Biomedicine Using Ontologies.pdf
 • Data Mining in Finance - Advances in Relational and Hybrid Methods.pdf
 • Data Mining in Large Sets of Complex Data.pdf
 • Data Mining in Public and Private Sectors - Organizational and Government Applications.pdf
 • Data Mining in Time Series Databases.pdf
 • Data Mining Methods and Models.pdf
 • Data Mining on Multimedia Data.pdf
 • Data Mining Patterns - New Methods and Applications.pdf
 • Data Mining Techniques - For Marketing, Sales and Customer Relationship Management.pdf
 • Data Mining Techniques in CRM - Inside Customer Segmentation.pdf
 • Data Mining Techniques in Grid Computing Environments.pdf
 • Data Mining Techniques in Sensor Networks.pdf
 • Data Mining The Web - Uncovering Patterns in Web Content, Structure and Usage.pdf
 • Data Mining Using SAS Applications.pdf
 • Data Mining Using SAS Enterprise Miner - A Case Study Approach Second Edition.pdf
 • Data Mining Using SAS Enterprise Miner.pdf
 • Data Mining with Computational Intelligence.pdf
 • Data Mining with Microsoft SQL Server 2008.pdf
 • Data Mining with Ontologies - Implementations, Findings, and Frameworks.pdf
 • Data Mining with R - Learning with Case Studies.pdf
 • Data Mining with SQL Server 2005.pdf
 • Data Modeling Fundamentals.pdf
 • Data Preparation for Data Mining Using SAS.pdf
 • Data Preparation for Data Mining.pdf
 • Data Quality - Concepts, Methodologies and Techniques.pdf
 • Data Science for Business.pdf
 • Data warehousing fundamentals.pdf
 • Decision Trees for Business Intelligence and Data Mining using SAS Enterprise Miner.pdf
 • Decomposition Methodology for Knowledge Discovery and Data Mining Theory and Applications.pdf
 • Design and Implementation of Data Mining Tools.pdf
 • Digital Imagery and Informational Graphics in E-Learning.pdf
 • Discovering Knowledge in Data - An Introduction to Data Mining.pdf
 • Discrimination and Privacy in the Information Society.pdf
 • Domain Driven Data Mining.pdf
 • Emerging Trends inKnowledge Discovery and Data Mining 2012.pdf
 • Encyclopedia of Data Warehousing and Mining Second Edition.pdf
 • Ensemble Methods in Data Mining - Improving Accuracy Through Combining Predictions.pdf
 • Evolutionary Computation, Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics 2012.pdf
 • Evolutionary Computation, Machine Learning and Data Mining in Bioinformatics 2013.pdf
 • Foundations of Data Mining and Knowledge Discovery.pdf
 • Foundations of SQL Server 2008 R2 Business Intelligence.pdf
 • Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration.pdf
 • Geographic Data Mining and Knowledge Discovery Second Edition.pdf
 • Graphical Models - Methods for Data Analysis and Mining.pdf
 • Guide to Intelligent Data Analysis - How to Intelligently Make Sense of Real Data.pdf
 • Handbook of Educational Data Mining.pdf
 • Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications.pdf
 • Head First Data Analysis.pdf
 • High Performance Data Mining Scaling Algorithms, Applications and Systems.pdf
 • Inductive Databases and Constraint-Based Data Mining.pdf
 • Innovative Applications in Data Mining.pdf
 • Intelligent Agents for Data Mining and Information Retrieval.chm
 • Intelligent Data Mining - Techniques and Applications.pdf
 • Intelligent Data Mining in Law Enforcement Analytics.pdf
 • Introduction to Data Mining and its Applications.pdf
 • Introduction to Data Mining for the Life Sciences.pdf
 • Investigative Data Mining for Security and Criminal Detection.pdf
 • Journeys to Data Mining - Experiences from 15 Renowned Researchers.pdf
 • Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition 2012.pdf
 • Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition 2013.pdf
 • Making Sense of Data - A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining.pdf
 • Making Sense of Data II.pdf
 • Managing and Mining Multimedia Databases.pdf
 • Managing and Mining Sensor Data.pdf
 • Mathematical Methods for Knowledge Discovery and Data Mining.pdf
 • Mathematical Tools for Data Mining - Set Theory, Partial Orders, Combinatorics.pdf
 • MDX Solutions, Second Edition With Microsoft SQL Server Analysis Services 2005.pdf
 • Microsoft Data Mining.pdf
 • Mining Graph Data.pdf
 • Mining of Massive Datasets.pdf
 • Mining Text Data.pdf
 • Mining the Social Web.pdf
 • Modeling with Data.pdf
 • Multimedia Data Mining and Knowledge Discovery.pdf
 • Multiobjective Genetic Algorithms for Clustering.pdf
 • Natural Language Processing and Text Mining.pdf
 • New Frontiers in Applied Data Mining 2011.pdf
 • Next Generation of Data Mining.pdf
 • Organizational Data Mining Leveraging Enterprise Data Resources for Optimal Performance.chm
 • Patterns of Data Modeling.pdf
 • Post-Mining of Association Rules - Techniques for Effective Knowledge Extraction.pdf
 • Practical Text Mining With Per1.pdf
 • Principles and Theory for Data Mining and Machine Learning.pdf
 • Principles of Data Mining Second Edition.pdf
 • Principles of Data Mining.pdf
 • Privacy-Preserving Data Mining Models and Algorithms.pdf
 • Quality Measures in Data Mining.pdf
 • Robust Data Mining.pdf
 • Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing 2005.pdf
 • Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing 2007.pdf
 • Scientific Data Mining.pdf
 • SQL Server 2005 - Data Mining.pdf
 • Statistical Data Mining and Knowledge Discovery.pdf
 • Statistical Data Mining Using SAS Applications Second Edition.pdf
 • Swarm Intelligence in Data Mining.pdf
 • Symbolic Data Analysis.pdf
 • Temporal Data Mining.pdf
 • Terrorism Informatics Knowledge Management And Data Mining For Homeland Security.pdf
 • Text Mining - Predictive Methods for Analyzing Unstructured Information.pdf
 • Text Mining Classification, Clustering and Applications.pdf
 • Text Mining for Biology and Biomedicine.pdf
 • The Elements of Statistical Learning - Data Mining, Inference, and Prediction Second Edition.pdf
 • The LLL Algorithm - Survey and Applications.pdf
 • The Text Mining Handbook - Advanced Approaches In Analyzing Unstructured Data.pdf
 • The Top Ten Algorithms in Data Mining.pdf
 • Trends and Applications Inknowledge Discovery and Data Mining 2013.pdf
 • Understanding Complex Datasets - Data Mining with Matrix Decompositions.pdf
 • Visual Data Mining - Theory, Techniques and Tools for Visual Analytics.pdf
 • Web Data Mining - Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data.pdf
 • Web Mining Applications and Techniques.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-


  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด :