รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ ชีวสารสนเทศ : Bioinformatics eBook
 
รหัสสินค้า : BF20090906001
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ ชีวสารสนเทศ
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ ชีวสารสนเทศ : Bioinformatics


ตัวอย่างรายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • A Cell Biologists Guide to Modeling and Bioinformatics.pdf
 • A Computer Scientists Guide to Cell Biology.pdf
 • Accomplishments and Challenges in Bioinformatics - (Article).pdf
 • Advanced Data Mining Technologies in Bioinformatics.pdf
 • Algorithms in Bioinformatics 2001.pdf
 • Algorithms in Bioinformatics 2002.pdf
 • Algorithms in Bioinformatics 2004.pdf
 • An Introduction Bioinformatics Second edition.pdf
 • Analysis Of Biological Networks.pdf
 • Applications Of Fuzzy Logic In Bioinformatics.pdf
 • Bayesian Computation with R.pdf
 • Bayesian Networks and Influence Diagrams.pdf
 • Beginning Perl for Bioinformatics.pdf
 • Beginning Python.pdf
 • Bioinformatic - Genomics and post-genomics.pdf
 • Bioinformatics - A Concept-based Introduction.pdf
 • Bioinformatics - A Practical Approach.pdf
 • Bioinformatics - A Practical Guide To The Analysis Of Genes And Proteins.pdf
 • Bioinformatics - Computational challenges of systems biology (Article).pdf
 • Bioinformatics - From Genomes to Drugs Volume 1 - 2.pdf
 • Bioinformatics - From Genomes to Therapies.pdf
 • Bioinformatics - Genes Proteins and Computers.pdf
 • Bioinformatics - Managing Scientific Data.pdf
 • Bioinformatics - Molecular Biology For Computer Scientists.pdf
 • Bioinformatics - Sequence and Genome Analysis.pdf
 • Bioinformatics - The Machine Learning Approach.pdf
 • Bioinformatics Algorithms.pdf
 • Bioinformatics and Drug Discovery.pdf
 • Bioinformatics and Systems Biology.pdf
 • Bioinformatics Biocomputing and Perl.pdf
 • Bioinformatics Computing.pdf
 • Bioinformatics Converting Data to Knowledge.pdf
 • Bioinformatics Databases and Tools - Introduction (Article).pdf
 • Bioinformatics For Dummies 2nd Edition.pdf
 • Bioinformatics for Geneticists.pdf
 • bioinformatics lec10student.ppt
 • Bioinformatics lecture #5students.ppt
 • bioinformatics lecture 2 students.ppt
 • Bioinformatics Methods and Protocols.pdf
 • [Bioinformatics Notes]
 • Bioinformatics Problem Solving Paradigms.pdf
 • Bioinformatics Research and Development.pdf
 • Bioinformatics Sequence Alignment and Markov Models.pdf
 • Bioinformatics Sequence Structure and Databanks.pdf
 • Bioinformatics Technologies.pdf
 • Bioinformatics.pdf
 • Bioinformatics.ppt
 • Biomechanical Modelling At The Molecular, Cellular And Tissue Levels.pdf
 • Cancer Bioinformatics - From Therapy Design to Treatment.pdf
 • Computational Biology.pdf
 • Computational Intelligence for Modelling and Prediction.pdf
 • Computational Intelligence in Bioinformatics.pdf
 • Computational Systems BioInfomatics.pdf
 • Computational Text Analysis for Functional Genomics and Bioinformatics.pdf
 • Computer Applications In Pharmaceutical Research And Development.pdf
 • Data Mining - Multimedia, Soft Computing, and Bioinformatics.pdf
 • Database Annotation in Molecular Biology.pdf
 • Developing Bioinformatics Computer Skills.pdf
 • Dictionary of DNA and Genome Technology.pdf
 • DNA Computing Models.pdf
 • DNA Computing.pdf
 • Essential Bioinformatics.pdf
 • Evolutionary Compt ration in Bioinformatics.pdf
 • Gene Cloning - Principles and Applications.pdf
 • Genetics Databases.pdf
 • Genomic Perl - From Bioinformatics Basics to Working Code.pdf
 • Grid Computing For Bioinformatics And Computational Biology.pdf
 • Hierarchical Bayesian Optimization Algorithm.pdf
 • Information Processing And Living Systems.pdf
 • Intelligent Bioinformatics.pdf
 • Introduction to Bayesian Scientific Computing.pdf
 • Introduction to Bioinformatics.pdf
 • Introduction to Computational Biology.pdf
 • Introduction to Computational Genomics.pdf
 • Java For Bioinformatics And Biomedical Applications.pdf
 • Knowledge Discovery In Bioinformatics.pdf
 • Knowledge Exploration in Life Science Informatics.pdf
 • Mass Spectrometry and Genomic Analysis.pdf
 • Mastering Perl for Bioinformatics.chm
 • Molecular Biology of Human Cancers.pdf
 • Molecular Biology of the Parathyroid.pdf
 • Molecular Cell Biology.pdf
 • Practical Bioinformatics.pdf
 • Problems And Solutions In Biological Sequence Analysis.pdf
 • Reconstructing Evolution.pdf
 • [Sequence Analysis And Annotation]
 • Sequence Analysis in a Nutshell.chm
 • Software Engineering - Effective Teaching and Learning Approaches and Practices.pdf
 • Stekel_Microarray Bioinformatics.pdf
 • Systems Bioinformatics An Engineering Case-Based Approach.pdf
 • Text Analysis for Bioinformatics.pdf
 • THAI Bioinformatics-April 2010.pdf
 • The Biology of Genetic Dominance.pdf
 • The Fabulous Fibonacci Number.pdf
 • The Practical Bioinformatician.pdf
 • XML for Bioinformatics.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  ชีวสารสนเทศศาสตร์ (อังกฤษ: Bioinformatics) หรือ ชีววิทยาเชิงคำนวณ (Computational Biology) เป็นสาขาที่ใช้ความรู้จากคณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางชีววิทยา. การศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา เช่น ข้อมูลรหัสพันธุกรรม, ข้อมูลลำดับรหัสโปรตีน, ปริมาณชีวโมเลกุล (ระดับการแสดงออกของยีนต่าง ๆ) แต่ละชนิด (mRNA และโปรตีน), และข้อมูลหมายเหตุ (annotation data). โดยผู้ศึกษาวิจัย จะนำข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ในงานอย่าง การจัดเรียงลำดับรหัสโปรตีน การจัดโครงสร้างโปรตีน การทำนายโครงสร้างโปรตีน การค้นหายีน หรือ การสร้างหุ่นจำลองของวิวัฒนาการ. เนื่องจากข้อมูลที่ใช้นั้นมีจำนวนมาก ทำให้ใช้พื้นที่จัดเก็บมากตาม และบ่อยครั้งที่ข้อมูลมีความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้การประมวลผลมากขึ้นเช่นกัน การศึกษาด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ จึงค้นหาเทคนิควิธีที่จะทำให้การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลเหล่านั้น เป็นไปได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ Bioinformatics เป็นคำย่อจากคำเต็มว่า Molecular Bioinformatics ซึ่งหมายถึงสหการของ อณูชีววิทยา (Molecular Biology) กับ สารสนเทศศาสตร์ (Informatics), ในวงวิชาการไทยมักเรียกชื่อทับศัพท์ว่า ไบโออินฟอร์เมติกส์.

  สนใจสั่งซื้อคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019