รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว : Surfactant Science and Technology eBook
 
รหัสสินค้า : EN20160507001
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว : Surfactant Science and Technology

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • Biomolecular Films - Design, Function, and Applications.pdf
 • Biosurfactants - Production and Utilization-Processes, Technologies, and Economics.pdf
 • Coagulation and Flocculation, Second Edition.pdf
 • Coagulation and Flocculation.pdf
 • Colloidal Polymers - Synthesis and Characterization.pdf
 • Colloidal Silica - Fundamentals and Applications .pdf
 • Fluid Mechanics of Surfactant and Polymer Solutions.pdf
 • Gemini Surfactants - Synthesis, Interfacial and Solution-phase Behavior, and Applicalions.pdf
 • Handbook of Surface and Interface Analysis - Methods for Problem-Solving Second Edition.pdf
 • Interfacial Applications in Environmental Engineering.pdf
 • Interfacial Processes and Molecular Aggregation of Surfactants.pdf
 • Ionic Liquidbased Surfactant Science.pdf
 • Liquid Crystal Display Drivers.pdf
 • Liquid Detergents Second Edition.pdf
 • Liquid Interfacial Systems.pdf
 • Microporous Media - Synthesis, Properties, and Modeling.pdf
 • Microporous Media Synthesis Properties and Modeling.pdf
 • Mixed Surfactant Systems, Second Edition.pdf
 • Novel Surfactants - Preparation Applications And Biodegradability, Second Edition.pdf
 • Recent Data On Bioeffects of Surfactants - Addendum to the English Edition.pdf
 • Self-Organized Surfactant Structures.pdf
 • Surfactant Science and Technology - Retrospects and Prospects.pdf
 • Surfactant Science and Technology Third Edition.pdf
 • Surfactant Science Series 100 - Reactions and Synthesis in Surfactant Systems.pdf
 • Surfactant Science Series 101 - Protein-Based Surfactants.pdf
 • Surfactant Science Series 102 - Chemcal Properties of Material Surfaces.pdf
 • Surfactant Science Series 106 - Interfacial Electrokinetics and Electrophoresis.pdf
 • Surfactant Science Series 107 - Adsorption Theory Modeling and Analysis Toth.pdf
 • Surfactant Science Series 108 - Interfacial Applications in Environmental Engineering.pdf
 • Surfactant Science Series 109 - Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution.pdf
 • Surfactant Science Series 110 - Biopolymers at Interfaces, Second Edition.pdf
 • Surfactant Science Series 111 - Biomolecular Films.pdf
 • Surfactant Science Series 112 - Structure-Performance Relationships in Surfactants.pdf
 • Surfactant Science Series 113 - Liquid Interfacial Systems - Oscillations and Instability.pdf
 • Surfactant Science Series 114 - Novel Surfactants - Preparation, Applications, and Biodegradability.pdf
 • Surfactant Science Series 115 - Colloidal polymers - Synthesis and Characterization.pdf
 • Surfactant Science Series 116 - Colloidal Biomolecules, Biomaterials, and Biomedical Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 119 - Surface and Interfacial Tension - Measurement, Theory, and Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 122 - Luminous Chemical Vapor Deposition and Interface Engineering.pdf
 • Surfactant Science Series 123 - Handbook of Detergents, Part C - Analysis.pdf
 • Surfactant Science Series 124 - Mixed surfactant systems.pdf
 • Surfactant Science Series 125 - Dynamics of Surfactant Self-assemblies - Micelles, Microemulsions, Vesicles, and Lyotropic Phases.pdf
 • Surfactant Science Series 127 - Bicontinuous Liquid Crystals.pdf
 • Surfactant Science Series 128 - Handbook of Detergents Part D - Formulation.pdf
 • Surfactant Science Series 129 - Liquid Detergents.pdf
 • Surfactant Science Series 130 - Finely Dispersed Particles - Micro-, Nano-, and Atto-engineering.pdf
 • Surfactant Science Series 133 - Micellar Catalysis.pdf
 • Surfactant Science Series 134 - Molecular and Colloidal Electro-Optics.pdf
 • Surfactant Science Series 136 - Rheology of Particulate Dispersions and Composites.pdf
 • Surfactant Science Series 139 - Interfacial Phenomena Equilibrium and Dynamic Effects Second Edition.pdf
 • Surfactant Science Series 140 - Giant Micelles Properties and Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 141 - Handbook of Detergents Part E - Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 143 - Sugar-based Surfactants - Fundamentals and Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 144 - Microemulsions - Properties and Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 145 - Surface Charging and Points of Zero Charge.pdf
 • Surfactant Science Series 146 - Structure and Functional Properties of Colloidal Systems.pdf
 • Surfactant Science Series 147 - Nanoscience - Colloidal and Interfacial Aspects.pdf
 • Surfactant Science Series 148 - Interfacial Chemistry of Rocks and Soils.pdf
 • Surfactant Science Series 149 - Electrocatalysis - Computational, Experimental, and Industrial Aspects.pdf
 • Surfactant Science Series 151 - Applied Surface Thermodynamics Second Edition.pdf
 • Surfactant Science Series 152 - Colloids in Biotechnology.pdf
 • Surfactant Science Series 153 - Electrokinetic Particle Transport in Micro-Nanofluidics - Direct Numerical Simulation Analysis.pdf
 • Surfactant Science Series 154 - Nuclear Magneticresonance Studies Ofinterfacial Phenomena.pdf
 • Surfactant Science Series 155 - The Science of Defoaming - Theory, Experiment and Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 156 - Soil Colloids - Properties and Ion Binding.pdf
 • Surfactant Science Series 157 - Surface Tension and Related Thermodynamic Quantities of Aqueous Electrolyte Solutions.pdf
 • Surfactant Science Series 158 - Electromagnetic, Mechanical, and Transport Properties of Composite Materials.pdf
 • Surfactant Science Series 61 - Emulsions and Emulsion Stability Second Edition.pdf
 • Surfactant Science Series 94 - Surface Characteristics of Fibers and Textiles.pdf
 • Surfactant Science Series 95 - Liquid Interfaces in Chemical, Biological, and Pharmaceutical Applications.pdf
 • Surfactant Science Series 96 - Analysis Of Surfactant.pdf
 • Surfactant Science Series 98 - Detergency of Specialty Surfactants.pdf
 • Surfactant Science Series 99 - Physical Chemistry of Polyelectrolytes.pdf
 • Surfactants and Polymers in Drug Delivery.pdf
 • Wetting and Spreading Dynamics.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อ (รายการสินค้า+ที่อยู่) มาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019