รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ วิศวกรรมเคมี : Chemical Engineering eBook
 
รหัสสินค้า : EN20100614001
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ วิศวกรรมเคมี
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ วิศวกรรมเคมี : Chemical Engineering

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • 11th International Symposium on Process Systems Engineering.pdf
 • 17th European Symposium On Computer Aided Process Engineering.pdf
 • 21 European Symposium On Computer Aided Process Engineering.pdf
 • A Dictionary of Chemical Engineering.pdf
 • A Farewell to Entropy - Statistical Thermodynamics Based on Information.pdf
 • A Kinetic View of Statistical Physics.pdf
 • Advanced Engineering Mathematics
 • Advanced Fluid Mechanics.pdf
 • Advanced Thermodynamics Engineering.pdf
 • Advanced Transport Phenomena.pdf
 • Advances in Biochemical Engineering-Biotechnology.pdf
 • Advances in Chemical Engineering 44.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Characterization of Flow, Particles and Interfaces.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Engineering Aspects of Self-organizing Materials.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Microsystems and Devices for (Bio)Chemical Processes .pdf
 • Advances in Chemical Engineering Volume 10.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Volume 27 - Nanostructured Materials.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Volume 34.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Volume 35.pdf
 • Advances in Chemical Engineering Volume 39.pdf
 • Advances in Chemical Engineering.pdf
 • Advances in Electrochemical Science and Engineering Volume 11 Chemically Modified Electrodes.pdf
 • Advances in Electrochemical Science and Engineering Volume 7.pdf
 • Advances in Heat Transfer Volume 39.pdf
 • Advances in Heat Transfer Volume 42.pdf
 • Albrights Chemical Engineering Handbook.pdf
 • An Introduction to Chemical Engineering Analysis Using Mathematica.pdf
 • An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design.pdf
 • Analysis and Purification Methods in Combinatorial Chemistry.pdf
 • Analytic Combustion - With Thermodynamics, Chemical Kinetics, and Mass Transfer.pdf
 • Applications of Markov Chains in Chemical Engineering.pdf
 • Basic Technology and Tools in Chemical Engineering Field.pdf
 • Beyond Equilibrium Thermodynamics.pdf
 • Beyond the Molecular Frontier - Challenges for Chemistry and Chemical Engineering.pdf
 • Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
 • Boiling Heat Transfer and Two-Phase Flow Second Edition.pdf
 • BP - Multiphase Design Manual.pdf
 • Buried Pipe Design 2nd Edition
 • Catalyst Design.pdf
 • Chemical and Biochemical Physics, Kinetics and Thermodynamics - New Perspectives.pdf
 • Chemical and Metalwrglcal Thermodynamics.pdf
 • Chemical and Process Design Handbook.pdf
 • Chemical Engineering - A New Perspective.pdf
 • Chemical Engineering - An Introduction.pdf
 • Chemical Engineering - Modelling, Simulation and Similitude.pdf
 • Chemical Engineering - Particle Technology and Separation Processes.pdf
 • Chemical Engineering - Solutions to the Problems in Chemical Engineering Volume 1.pdf
 • Chemical Engineering - Solutions to the Problems in Chemical Engineering Volumes 2 and 3.pdf
 • Chemical Engineering - Visions of the World.pdf
 • Chemical Engineering Design Project - A Case Study Approach.pdf
 • Chemical Engineering Design Volume 6.pdf
 • Chemical Engineering Design.pdf
 • Chemical Engineering Fluid Mechanics Second Edition.pdf
 • Chemical Engineering Trends and Developments.pdf
 • Chemical Engineering Volume 2 Fifth Edition - Particle Technology and Separation Processes.pdf
 • Chemical Kinetics.pdf
 • Chemical Process Safety.pdf
 • Chemical Reaction Engineering Third Edition.pdf
 • Chemical Thermodynamics - Basic Concepts and Methods.pdf
 • Chemical Thermodynamics and Information Theory With Applications.pdf
 • Chemical Thermodynamics at a Glance.pdf
 • Chemical Thermodynamics Volume 11 - Chemical Thermodynamics of Thorium.pdf
 • Chemical Thermodynamics.pdf
 • Chemistry and Chemical Engineering Research Progress.pdf
 • Chemistry of Petrochemical Processes 2nd Edition.pdf
 • Chemistry Workbook for Dummies.pdf
 • Chiral Separation Techniques - A Practical Approach.pdf
 • Colloidal Suspension Rheology.pdf
 • Colloids and Interfaces in Life Sciences.pdf
 • Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers - Introduction.pdf
 • Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers Second Edition.pdf
 • Composition and Properties of Completion Fluids.pdf
 • Computational Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering.pdf
 • Computational Methods in Chemical Engineering with Maple.pdf
 • Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems.pdf
 • Concepts of Chemical Engineering 4 Chemists.pdf
 • Cool Thermodynamics.pdf
 • Design of Experiments in Chemical Engineering.pdf
 • Diffusion Mass Transfer in Fluid Systems Third Edition.pdf
 • Dimensional Analysis.pdf
 • Encyclopedia of Electrochemistry .pdf
 • Encyclopedic Dictionary of Named Processes in Chemical Technology.pdf
 • Encyclopedic Dictionary of Polymers.pdf
 • Engineering Heat Transfer.pdf
 • Engineering Maintenance A Modern Approach
 • Engineering Thermofluids.pdf
 • Environmental Engineering Fourth Edition.pdf
 • Essentials of Process Control.pdf
 • Everyday Heat Transfer Problems.pdf
 • Experiments in Catalytic Reaction Engineering.pdf
 • Finite Element Simulation of Heat Transfer.pdf
 • Fluid Flow Measurement - A Practical Guide to Accurate Flow Measurement.pdf
 • Fluid Mechanics and Machinery Second Edition.pdf
 • Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer.pdf
 • Fluidization Dynamics.pdf
 • Fundamentals of Petroleum and Petrochemical Engineering.pdf
 • Fundamentals of Chemistry, Fifth Edition.pdf
 • Fundamentals of Computational Fluid Dynamics.pdf
 • Fundamentals of Heat Exchanger Design.pdf
 • Handbook of Chemical Technology and Pollution Control.pdf
 • Handbook On the Physics and Chemistry of Rare Earths Volume 41.pdf
 • Handbook On the Physics and Chemistry of Rare Earths.pdf
 • Heat and Mass Transfer.pdf
 • Heat Transfer and Fluid Flow In Minichannels and Microchannels.pdf
 • Heat Transfer in Process Engineering.pdf
 • Heat Transfer Textbook.pdf
 • HT.pdf
 • Hydrodynamics, Mass And Heat Transfer In Chemical Engineering.pdf
 • Hydrothermal Experimental Data.pdf
 • Industrial Chemical Process Design.pdf
 • Industrial Process Control - Advances and Applications.pdf
 • Inherent safety in process plant design - An Indexbased Approach.pdf
 • Integrated Chemical Processes - Synthesis, Operation, Analysis, and Control.pdf
 • Integrated Design and Simulation of Chemical Processes.pdf
 • Introduction to Chemical Engineering Computing Second Edition.pdf
 • Introduction to Chemical Engineering Computing.pdf
 • Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design.pdf
 • Introduction to Chemical Engineering Processes.pdf
 • Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics.pdf
 • Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics.pdf
 • Introduction to Computational Mass Transfer - With Applications to Chemical Engineering.pdf
 • Introduction to Fluid Mechanics.pdf
 • Introduction to Thermodynamics and Kinetic Theory of Matter.pdf
 • Langmuir Monolayers in Thin Film Technology.pdf
 • Maintenance Engineering Handbook.pdf
 • Marketing and Sales in Chemical Industry
 • Mass and Heat Transfer.pdf
 • Mathematical Modeling in Chemical Engineering.pdf
 • Mechanisms in Advanced Organic Chemistry.pdf
 • Modeling Transport Phenomena.pdf
 • Modern Trends in Chemical Reaction Dynamics.pdf
 • Molecular Recognition - Biotechnology, Chemical Engineering and Materials Applications.pdf
 • Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria Third Edition.pdf
 • Nano-Microscale Heat Transfer.pdf
 • Nuclear Hydrogen Production Handbook.pdf
 • OntoCAPE - A Re-Usable Ontology for Chemical Process Engineering.pdf
 • Optical Rheometry of Complex Fluids.pdf
 • Particle Technology and Separation Processes.pdf
 • Perovskites - Structure, Properties and Uses.pdf
 • Perry's Chemical Engineers Handbook.pdf
 • Petrophysics.pdf
 • Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations Second Edition.pdf
 • Photochemistry and Photophysics of Polymer Materials.pdf
 • Physical Science and Technology Third Edition - Chemical Engineering.pdf
 • Pipeline Corrosion and Cathodic Protection.pdf
 • Plant Engineering Handbook.pdf
 • Porous Media - Heat And Mass Transfer, Transport and Mechanics.pdf
 • Practical Batch Process Management.pdf
 • Preliminary Chemical Engineering Plant Design.pdf
 • Pressure Vessel Design Manual.pdf
 • Process Systems Analysis and Control.pdf
 • Re-engineering The Chemical Processing Plant - Process Intensification.pdf
 • Reference Book on Chemical Engineering Volume I.pdf
 • Reference Book on Chemical Engineering Volume II.pdf
 • Scale-Up in Chemical Engineering Second Edition.pdf
 • Scale-up in Chemical Engineering.pdf
 • Solid-Liquid Separation Fourth Edition.pdf
 • Solutions Manual to accompany Unit Operations of Chemical Engineering Seventh Edition.pdf
 • Solutions to Chemical and Engineering Thermodynamics, 3e.pdf
 • Special Distillation Processes.pdf
 • Special Topics Transport Phenomema.pdf
 • Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering Second Edition.pdf
 • Statistical Process Control.pdf
 • Steam Plant Operation.pdf
 • Surfaces, Interfaces, and Colloids.pdf
 • Technology and Directions For The Future.pdf
 • The Art of Modeling in Science and Engineering.pdf
 • The Engineering of Chemical Reactions.pdf
 • Theoretical Chemical Engineering.pdf
 • Theory and Simulation of Hard-Sphere Fluids and Related Systems.pdf
 • Theory of Heat Transfer with Forced Convection Film Flows.pdf
 • Thermodynamics - Fundamentals for Applications.pdf
 • Thermodynamics and HYSYS.pdf
 • Transient Heat Transfer.pdf
 • Transport Phenomena - A Unified Approach.pdf
 • Transport Phenomena - An Introduction to Advanced Topics.pdf
 • Turbopumps and Pumping Systems.pdf
 • Turbulence In Porous Media - Modeling and Applications.pdf
 • Unit Operations of Chemical Engineering Lecture Note.pdf
 • Upscaling Multiphase Flow in Porous Media.pdf
 • Water for Energy and Fuel Production.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019