รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ 3D and Computer Animation eBook
 
รหัสสินค้า : GH20101003001
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ 3D and Computer Animation eBook
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ 3D และ Computer Animation

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • 3D and HD Broadband Video Networking.pdf
 • 3D Art Essentials - The Fundamentals of 3D Modeling, Texturing, and Animation.pdf
 • 3D Automotive Modeling.pdf
 • 3-D Computer Graphics.pdf
 • 3D for iPhone Apps with Blender and SIO2.pdf
 • 3D for the Web - Interactive Animation using 3ds max, Flash and Director.pdf
 • 3D Game Environments.pdf
 • 3D Graphics with XNA Game Studio 4.0.pdf
 • 3-D Human Modeling and Animation 2nd Edition.pdf
 • 3D Images of Materials Structures.pdf
 • 3D Imaging for Safety and Security.pdf
 • 3D in Photoshop - The Ultimate Guide for Creative Professionals.pdf
 • 3D Modeling and Animation - Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body.pdf
 • 3D Modeling in Silo - The Official Guide.pdf
 • 3D Movie Making - Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen.pdf
 • 3D Television (3DTV) Technology, Systems, and Deployment.pdf
 • 3D TV and 3D Cinema.pdf
 • 3D Video Technologies - An Overview of Research Trends.pdf
 • 3ds Max 2009 Bible.pdf
 • 3ds Max 2011 Bible.pdf
 • 3ds max 4 Bible.pdf
 • 3ds max 6 Bible.pdf
 • 3ds max 7 Bible.pdf
 • 3ds max 7 New Features and Production Workflow.pdf
 • 3ds Max 8 Bible.pdf
 • 3ds Max Animation with Biped.chm
 • 3DS Max Lighting.pdf
 • 3ds Max Modeling - Bots, Mechs, and Droids.pdf
 • 50 Fast Flash MX Techniques.pdf
 • Action! Acting Lessons for CG Animators.pdf
 • Advanced 3D Game Programming with DirectX 10.0.pdf
 • Advanced Animation with DirectX.pdf
 • Advanced Maya Texturing and Lighting Second Edition.pdf
 • Advances in 3D Geo-Information Sciences.pdf
 • Advances in 3D Geoinformation Systems.pdf
 • An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms.pdf
 • An Introduction to AutoCAD 2004 - 2D and 3D Design.pdf
 • An Introduction to Computer Graphics and Creative 3-D Environments.pdf
 • Animating with Blender - How to Create Short Animations from Start to Finish.pdf
 • Animating with Stop Motion Pro.pdf
 • Animation with Scripting for Adobe Flash Professional CS5 Studio Techniques.pdf
 • Architectural Rendering with 3ds Max and V-Ray.pdf
 • AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010 Bible.pdf
 • Autodesk 3ds Max 9 Essentials.pdf
 • Beginning Blender - Open Source 3D Modeling, Animation, and Game Design.pdf
 • Beginning Google SketchUp for 3D Printing.pdf
 • Blender 2.5 Materials and Textures Cookbook.pdf
 • Blender 3D - Architecture, Buildings, and Scenery.pdf
 • Blender 3D 2.49 Incredible Machines.pdf
 • Blender For Dummies.pdf
 • Character Animation in 3D.pdf
 • Character Animation with Poser Pro.pdf
 • Character Emotion in 2D and 3D Animation.pdf
 • COLLADA - Sailing the Gulf of 3D Digital Content Creation.pdf
 • Computer Graphics Using Java 2D and 3D.chm
 • Computer Visualization for the Theatre.pdf
 • Core Animation Simplified Animation Techniques for Mac and iPhone Development.pdf
 • Creative Motion Graphic Titling for F ilm, Video, and the Web.pdf
 • Deconstructing the Elements with 3ds Max Third Edition.pdf
 • Depth Map and 3d Imaging Applications - Algorithms and Technologies.pdf
 • Digital Animation Bible - Creating Professional Animation with 3ds Max, Lightwave, and Maya.pdf
 • Digital Art Masters - Volume 2.pdf
 • Digital Character Animation 2, Volume II - Advanced Techniques.pdf
 • Digital Photography for 3D Imaging and Animation.pdf
 • DirectX 3D Graphics Programming Bible.pdf
 • DirectX 9 Graphics - The Definitive Guide to Direct3D.pdf
 • Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max Third Edition.pdf
 • Essential CG Lighting Techniques with 3ds Max.pdf
 • Essential LightWave 3D.pdf
 • Flash Animation for Teens.pdf
 • Focus On 3D Models.pdf
 • Foundation ActionScript 3.0 Animation.pdf
 • Foundation Flash Cartoon Animation.pdf
 • Foundation Silverlight 3 Animation.pdf
 • Foundations of 3D Graphics Programming Second Edition.pdf
 • Foundations of 3D Graphics Programming.pdf
 • Handbook of Virtual Humans.pdf
 • How to Cheat in 3ds Max 2009.pdf
 • How to Make Animated Films.pdf
 • Human Motion - Understanding, Modelling, Capture, and Animation.pdf
 • Hybrid Animation.pdf
 • In Silico - 3D Animation and Simulation of Cell Biology with Maya and MEL.pdf
 • Inorganic 3D Structures.pdf
 • Inside LightWave 3D v10.pdf
 • Introducing AutoCAD Civil 3D 2009.pdf
 • Introducing AutoCAD Civil 3D 2010.pdf
 • Introducing Maya 6 - 3D for Beginners.pdf
 • Introducing ZBrush.pdf
 • Introduction to Computer Graphics Using Java 2D and 3D.pdf
 • iPhone 3D Programming.pdf
 • Java 3D Programming.pdf
 • Learning Autodesk 3ds Max 2008 - Foundation.pdf
 • Learning Autodesk 3ds Max Design 2010.pdf
 • LightWave 3D 7.5 Lighting.pdf
 • Linux 3D Graphics Programming.pdf
 • Mastering 3ds max design 2010.pdf
 • Mastering AutoCAD Civil 3D 2009.pdf
 • Mastering AutoCAD Civil 3D 2011.pdf
 • Mastering Autodesk 3ds Max Design 2011.pdf
 • Mastering Blender.pdf
 • Mobile 3D Graphics Soc.pdf
 • Mobile 3D Graphics with OpenGL ES and M3G.pdf
 • MPEG-4 Facial Animation The Standard, Implementation and Applications.pdf
 • OpenCL in Action.pdf
 • OpenGL ES 2.0 Programming Guide.pdf
 • OpenGL Superbible Fifth Edition.pdf
 • Photoshop 3D for Animators.pdf
 • Poly-Modeling with 3ds Max.pdf
 • Printing in Plastic - Build Your Own 3D Printer.pdf
 • Pro OGRE 3D Programming.pdf
 • Production Rendering.pdf
 • Realistic Architectural Visualization with 3ds Max and mental ray.pdf
 • Real-time 3D Character Animation with Visual C++.pdf
 • Rendering with mental ray and 3ds Max.pdf
 • Spatial Data Modelling for 3D GIS.pdf
 • The Advanced Art of STOP-MOTION Animation.pdf
 • The Algorithms and Principles of Non-photorealistic Graphics.pdf
 • The Art of Flash Animation - Creative Cartooning.pdf
 • The Essential Guide to 3D in Flash.pdf
 • The Java 3D API Specification, Second Edition.pdf
 • The MEL Companion Maya Scripting for 3D Artists.chm
 • Three-Dimensional Model Analysis and Processing.pdf
 • Understanding 3D Animation Using Maya.pdf
 • Understanding Motion Capture for Computer Animation.pdf
 • Virtual Immersive and 3D Learning Spaces - Emerging Technologies and Trends.pdf
 • คู่มือ Blender 3D แบบครบวงจร.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019