รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ Data Warehouse : DW eBook
 
รหัสสินค้า : CT20100808002
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ Data Warehouse
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับคลังข้อมูล : Data Warehouse (DW)

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • A Manager's Guide to Data Warehousing.pdf
 • Achieving Extreme Performance with Oracle Exadata.pdf
 • Advanced Data Warehouse Design.pdf
 • Advances in Database Technologies.pdf
 • Advances in Knowledge Discovery and Data Mining.pdf
 • Applied Microsoft Analysis Services 2005 and Microsoft Business Intelligence Platform.pdf
 • Article - Data Warehouse.pdf
 • Big Data Analytics Using Splunk.pdf
 • Big Data For Dummies.pdf
 • Big Data Glossary.pdf
 • Big Data Imperatives.pdf
 • Big Data Now 2012 Edition.pdf
 • Building a Data Warehouse With Examples in SQL Server.pdf
 • Building and Maintaining a Data Warehouse.pdf
 • Building the Data Warehouse Third Edition.pdf
 • Building the Data Warehouse, Fourth Edition.pdf
 • Business Intelligence Roadmap The Complete Project Lifecycle for Decision.pdf
 • Common Warehouse Metamodel Developers Guide.pdf
 • Data Engineering Issues in E-Commerce and Services.pdf
 • Data Integration in the Life Sciences.pdf
 • Data Mining and Warehousing.pdf
 • Data Modelers Workbench.pdf
 • Data Quality - Concepts, Methodologies and Techniques.pdf
 • Data Warehouse - oracle warehouse builder.pdf
 • Data Warehouses and OLAP - Concepts, Architectures and Solutions.pdf
 • Data Warehousing - OLAP and Data Mining.pdf
 • Data Warehousing - Using the Wal-Mart Model.pdf
 • Data Warehousing and Business Intelligence for e-Commerce.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 1th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 2th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 4th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 6th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 7th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery 8th.pdf
 • Data Warehousing and Knowledge Discovery.pdf
 • Data Warehousing Design and Advanced Engineering Applications.pdf
 • Data Warehousing For Dummies, 2nd Edition.pdf
 • Data Warehousing Fundamentals - A Comprehensive Guide For It Professionals.pdf
 • Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals Second Edition.pdf
 • Designing a Data Warehouse - Supporting Customer Relationship Management.chm
 • Designing a First-Iteration Data Warehouse for a Financial Application Service Provider.pdf
 • Dimensional Data Warehousing with MySQL - A Tutorial.chm
 • Distributed Data Warehousing Using Web Technology.pdf
 • DW2.0 The Architecture for the Next Generation.pdf
 • Encyclopedia of Data Warehousing and Mining Second Edition.pdf
 • Encyclopedia of Data Warehousing and Mining.pdf
 • Evolving Application Domains of Data Warehousing and Mining.pdf
 • Excel Data Analysis.pdf
 • Expert Cube Development with Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services.pdf
 • Fast Track to MDX.pdf
 • Head First Data Analysis.pdf
 • Index Structures for Data Warehouses.pdf
 • Information-Driven Business.pdf
 • Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2009.pdf
 • Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2010.pdf
 • Joe Celko's Analytics and OLAP in SQL.pdf
 • Markovian Demand Inventory Models.pdf
 • Mastering Data Warehouse Aggregates - Solutions for Star Schema Performance.pdf
 • Mastering Data Warehouse Design - Relational and Dimensional Techniques.pdf
 • Mastering the SAP Business Information Warehouse, Second Edition.pdf
 • MDX Solutions.pdf
 • Microsoft Excel 2010 - Data Analysis and Business Modeling.pdf
 • Microsoft SQL Server 2008 MDX.pdf
 • New Trends in Data Warehousing and Data Analysis.pdf
 • OLAP Solutions - Building Multidimensional Information Systems.pdf
 • Oracle Data Warehouse Management Secrets of Oracle Data Warehousing.pdf
 • Oracle Data Warehousing and Business Intelligence Solutions.pdf
 • Oracle Database 10g Data Warehousing.pdf
 • Oracle DBA Guide to Data Warehousing and Star Schemas.chm
 • Oracle Warehouse Builder 10g R2.pdf
 • Oracle Warehouse Builder 11g - Getting Started.pdf
 • Oracle Warehouse Builder 11gR2 - Getting Started 2011.pdf
 • Oracle9i OLAP Services.pdf
 • Oracle9iR2 Data Warehousing.chm
 • Pentaho Solutions - Business Intelligence and Data Warehousing with Pentaho and MySQL.pdf
 • Practical DMX Queries for Microsoft SQL Server Analysis Services 2008.pdf
 • Processing and Managing Complex Data for Decision Support.pdf
 • Professional SQL Server 2000 Data Warehousing with Analysis Services.pdf
 • Progressive Methods in Data Warehousing and Business Intelligence.pdf
 • Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing.pdf
 • SAP and Data Warehousing.pdf
 • SAS Warehouse Administrator 2.3 Metadata API Reference Second Edition.pdf
 • Scalable Fuzzy Algorithms for Data Management and Analysis - Methods and Design.pdf
 • Selected Readings on Database Technologies and Applications.pdf
 • SQL Server Developer's Guide to OLAP with Analysis Services.pdf
 • Strategic Data Warehousing - Achieving Alignment with Business.pdf
 • Teradata RDBMS Database Administration.pdf
 • Teradata RDBMS SQL - Data Dictionary Quick Reference.pdf
 • The Complete Reference - Star Schema.pdf
 • The Data Model Resource Book Revised Edition Volume 1.pdf
 • The Data Warehouse ETL Toolkit.pdf
 • The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Second Edition.pdf
 • The Data Warehouse Lifecycle Toolkit.pdf
 • The Data Warehouse Toolkit Second Edition - The Complete Guide to Dimensional Modeling.pdf
 • The Datacenter as a Computer - An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines.pdf
 • The Kimball Group Reader.pdf
 • The Microsoft Data Warehouse Toolkit Second Edition.pdf
 • The Microsoft Data Warehouse Toolkit.chm

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-


  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด :