รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ Game Programming eBook
 
รหัสสินค้า : CT20100707002
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ Game Programming eBook
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ การเขียนเกมส์ : Game Programming

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • 2D Artwork and 3D Modeling for Game Artists.pdf
 • 3D Game Engine Architecture Engineering Real -Time Applications with Wild Magic.pdf
 • 3D Game Engine Design.pdf
 • 3D Game Engine Programming.pdf
 • 3D Game Environments.pdf
 • 3D Game Programming All in One.pdf
 • 3D Game Programming for Teens, Second Edition.pdf
 • 3D Game Programming for Teens.pdf
 • 3D Game Textures.pdf
 • 3D Graphics with XNA Game Studio 4.0.pdf
 • 3D Math Primer for Graphics and Game Development.pdf
 • 3ds Max Modeling for Games Volume 1.pdf
 • 3ds Max Modeling for Games.pdf
 • A Guide to Computer Animation for TV, Games, Multimedia and Web.pdf
 • ActionScript 3.0 Game Programming University, Second Edition.pdf
 • ActionScript 3.0 Game Programming University.pdf
 • Adobe Flash 11 Stage3D (Molehill) Game Programming.pdf
 • Advanced 2D Game Development.pdf
 • Advanced 3D Game Programming All in One.pdf
 • Advanced 3-D Game Programming Using DirectX 8.0.pdf
 • Advanced 3D Game Programming with DirectX 10.0.pdf
 • AI And Artificial Life In Video Games.pdf
 • AI for Game Developers.chm
 • AI Game Engine Programming.pdf
 • Algorithms and Networking for Computer Games.pdf
 • Artificial Intelligence for Games.pdf
 • Audio Programming for Interactive Games.pdf
 • Awesome Game Creation - No Programming Required Third Edition.pdf
 • Begining DirectX10 Game Programming.pdf
 • Begining DirectX9.pdf
 • Beginning .NET Game Programming in VB.NET.pdf
 • Beginning 3D Game Programming.chm
 • Beginning Blender Open Source 3D Modeling, Animation, and Game Design.pdf
 • Beginning C# Game Programming.pdf
 • Beginning C++ Game Programming.pdf
 • Beginning Direct3D Game Programming.pdf
 • Beginning DirectX 11 Game Programming.pdf
 • Beginning Flash Game Programming.pdf
 • Beginning Game Art in 3ds Max 8.pdf
 • Beginning Game Development with Python and Pygame From Novice to Professional.pdf
 • Beginning Game Graphics.pdf
 • Beginning Game Level Design.pdf
 • Beginning Game Programming with Flash.pdf
 • Beginning Game Programming.pdf
 • Beginning Illustration and Storyboarding for Games.pdf
 • Beginning iPhone Games Development.pdf
 • Beginning Java Game Programming.pdf
 • Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK.pdf
 • Beginning Math and Physics for Game Programmers.chm
 • Beginning Math Concepts for Game Developers.chm
 • Beginning OpenGL Game Programming, Second Edition.pdf
 • Beginning OpenGL Game Programming.pdf
 • Beginning Pre-Calculus for Game Developers.pdf
 • Beginning Scripting Through Game Creation.pdf
 • Beginning XNA 2.0 Game Programming From Novice to Professional.pdf
 • Beginning XNA 3.0 Game Programming From Novice to Professional.pdf
 • Better Game Characters by Design.pdf
 • Biologically Inspired Artificial Intelligence for Computer Games.pdf
 • Break into the Game Industry How to Get A Job Making Video Games.pdf
 • C# Game Programming - For Serious Game Creation.pdf
 • C++ for Game Programmers.pdf
 • Challenges For Game Designers.pdf
 • Character Animation With Direct3D.pdf
 • Character Animation With Poser Pro.pdf
 • Cinematic Game Secrets For Creative Directors And Producers.pdf
 • Computer Game Developer.pdf
 • Core Techniques and Algorithms in Game Programming.chm
 • Creating 3D Game Art for the iPhone with Unity.pdf
 • Creating Game Art For 3D Engines.pdf
 • Creating Mobile Games.pdf
 • Cross-Platform Game Programming.pdf
 • Cutting Edge Direct 3D Programming .chm
 • Data Structures And Algorithms For Game Developers.pdf
 • Designing Arcade Computer Game Graphics.pdf
 • Developing Serious Games.chm
 • Director MX 2004 Games.pdf
 • DirectX 3D Graphics Programming Bible.pdf
 • Distributed Game Development.pdf
 • dotNET Game Programming with DirectX 9.0.pdf
 • Elementary Game Programming and Simulators Using Jamagic.chm
 • Emergence In Games.pdf
 • Essential LightWave 3D.pdf
 • Essential ZBrush.pdf
 • Evaluating User Experience in Games - Concepts and Methods.pdf
 • Flash 3D Animation, Interactivity, and Games.pdf
 • Flash 5 Cartoons and Games FX and Design.pdf
 • Flash Game Development By Example.pdf
 • Focus On 3D Models.pdf
 • Focus On Mod Programming for Quake III Arena.pdf
 • Focus On SDL.pdf
 • Fundamentals of Audio and Video Programming for Games.chm
 • Fuzzy Mathematical Programming and Fuzzy Matrix Games.pdf
 • Game and Graphics Programming for iOS and Android with OpenGL ES 2.0.pdf
 • Game Architecture and Design.pdf
 • Game Art Complete.pdf
 • Game Art For Teens.pdf
 • Game Character Animation All in One.pdf
 • Game Character Development.pdf
 • Game Character Modeling and Animation with 3ds Max.pdf
 • Game Coding Complete.chm
 • Game Creation for Teens.pdf
 • Game Design Foundations Roger.pdf
 • Game Design Foundations.chm
 • Game Design Second Edition.pdf
 • Game Design Workshop.pdf
 • Game Development and Production.chm
 • Game Engine Gems, Volume One.chm
 • Game Engine Toolset Development.pdf
 • Game Feel A Game Designers Guide to Virtual Sensation.pdf
 • Game Graphics Programming.pdf
 • Game Interface Design.pdf
 • Game Physics Engine Development.pdf
 • Game Physics.pdf
 • Game Programming All in One.pdf
 • Game Programming for Teens, Second Edition.pdf
 • Game Programming for Teens, Third Edition.pdf
 • Game Programming Tricks of the Trade.pdf
 • Game Programming with Silverlight.pdf
 • Game Sound.pdf
 • Game that Sell.pdf
 • Gamification by Design.pdf
 • GPU Gems 3.chm
 • Hacking The Xbox An Introduction To Reverse Engineering.pdf
 • Hacking Video Game Consoles.pdf
 • Hardcore AI for Computer Games and Animation.pdf
 • Hardware and Computer Organization.pdf
 • Innovation Games Creating Breakthrough Products Through Collaborative Play.chm
 • Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0.pdf
 • Introduction to Game AI.pdf
 • Introduction to Game Programming with C++.chm
 • Introduction to Game Programming with C++.pdf
 • iPhone 3D Game Programming All in One.pdf
 • iPhone 3D Programming.pdf
 • iPhone Game Development - Developing 2D and 3D Games in Objective-C.pdf
 • iPhone Games Projects.pdf
 • Isometric Game Programming With DirectX 7.0.pdf
 • J2ME Game Programming.pdf
 • Java 2 Game Programming.pdf
 • Java 3D Programming.pdf
 • Java Game Programming for Dummies.pdf
 • Killer Game Programming in Java.chm
 • Learn Vertex and Pixel Shader Programming with DirectX 9.pdf
 • Learning XNA 3.0.pdf
 • Level Up - The Guide to Great Video Game Design.pdf
 • LightWave v9 Lighting.pdf
 • LightWave v9 Texturing.pdf
 • Mathematics and Physics for Programmers Second Edition.pdf
 • Mathematics And Physics For Programmers.pdf
 • Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics Second Edition.pdf
 • Mathematics for Game Developers.pdf
 • Maya Studio Projects Game Environments and Props.pdf
 • Microsoft Visual Basic Game Programming for Teens Second Edition.pdf
 • Microsoft Visual Basic Game Programming for Teens.pdf
 • Microsoft XNA Game Studio Creators Guide An Introduction to XNA Game Programming.pdf
 • Microsoft XNA Unleashed Graphics And Game Programming For Xbox 360 And Windows.pdf
 • Mobile Device Game Development.pdf
 • Modeling, UV Mapping, and Texturing 3D Game Weapons.pdf
 • More than a game.pdf
 • Multiplayer Game Programming.pdf
 • Networked Graphics.pdf
 • Nintendo Wii Flash Game Creators Guide - Design, Develop and Share your Game Online.pdf
 • Object-Oriented Game Development.pdf
 • OpenGL ES 2.0 Programming Guide.pdf
 • OpenGL Game Development.pdf
 • OpenGL Game Programming.pdf
 • OpenGL Programming Guide Sixth Edition.pdf
 • Physics for Flash Games, Animation, and Simulations.pdf
 • Physics for Game Developers.pdf
 • Physics for Game Programmers.pdf
 • Physics Modeling for Game Programmers.pdf
 • Play Redux - The Form of Computer Games.pdf
 • Postmortems from Game Developer.pdf
 • Practical Java Game Programming.chm
 • Pro Java 6 3D Game Development Java 3D, JOGL, JInput, and JOAL APIs.pdf
 • Professional XNA Game Programming For Xbox 360 and Windows.chm
 • Programming a Multiplayer FPS in DirectX.pdf
 • Programming Game AI by Example.pdf
 • Programming Linux Games.pdf
 • Programming Role Playing Games with DirectX.pdf
 • Programming The Nintendo Game Boy Advance - The Unofficial Guide.pdf
 • Programming Video Games for the Evil Genius.pdf
 • Programming Windows Games with Borland C++.pdf
 • Project Arcade Build Your Own Arcade Machine.pdf
 • PSP Game Creation for Teens.pdf
 • Real-time 3D Character Animation with Visual C++.pdf
 • Real-Time Interactive 3D Games.pdf
 • Retro Game Programming - Unleashed for the Masses.pdf
 • RPG Maker XP.pdf
 • S60 Programming A Tutorial Guide.pdf
 • SAMS Teach Yourself Game Programming with DirectX.pdf
 • Secrets of the Game Business.chm
 • Serious Games - Games That Educate Train and Inform.pdf
 • ShaderX2 - Shader Programming Tips & Tricks with DirectX 9.pdf
 • ShaderX3 Advanced Rendering with DirectX and OpenGL.pdf
 • Software Engineering and Computer Games.chm
 • Software Engineering for Game Developers.pdf
 • Statistical Methods in Counterterrorism.pdf
 • Strategic Innovation.pdf
 • Super Scratch Programming Adventure.pdf
 • The A to Z Book of Computer Games.pdf
 • The Art of Computer Game Design.pdf
 • The Art of Game Design.pdf
 • The Complete Guide to Game Audio Second Edition.pdf
 • The Complete Guide to Game Audio.pdf
 • The Game Animators Guide to Maya.pdf
 • The Game Makers Companion.pdf
 • The Game Makers Apprentice Game Development for Beginners.pdf
 • The Game Producers Handbook.pdf
 • The gmax HandBook.pdf
 • The Multiplayer Classroom - Designing Coursework as a Game.pdf
 • The Nintendo Wii Pocket Guide.pdf
 • The Official Guide to 3D GameStudio.pdf
 • The Physics of Goft Second Edition.pdf
 • The Video Game Explosion.pdf
 • The Video Game Theory Reader 2.pdf
 • Ultimate Game Design Building Game Worlds.pdf
 • Understanding Digital Games.pdf
 • Unity 3.x Game Development Essentials - Game development with C# and Javascript.pdf
 • Unity 3D Game Development by Example Beginner's Guide.pdf
 • Unity Game Development Essentials .pdf
 • Unreal Development Kit Game Programming with UnrealScript Beginner's Guide.pdf
 • Unreal Tournament Game Programming for Teens.pdf
 • Vector Game Math Processors.pdf
 • VEE Pro Practical Graphical Programming.pdf
 • Vintage Games.pdf
 • Wii For Dummies.pdf
 • Winning the Knowledge Game Smarter Learning for Business Excellence.chm
 • XNA 2.0 Game Programming Recipes A Problem-Solution Approach.pdf
 • XNA 3.0 Game Programming Recipes A Problem-Solution Approach.pdf
 • XNA 4.0 Game Development by Example - Beginner's Guide.pdf
 • XNA Game Studio Express - Developing Games for Windows and the Xbox 360.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019