รายละเอียดสินค้า

รวมหนังสือ Silverlight และ Microsoft Express Blend eBook
 
รหัสสินค้า : WP20100518001
ยี่ห้อ : ITeBookDelivery
รุ่น : รวมหนังสือ Silverligh & Express Blend eBook
สภาพสินค้า : สินค้ามือใหม่
Links : คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ราคา :300.00 ฿
รายละเอียดสินค้า :

รวมหนังสือ Textbook เกี่ยวกับ Silverlight และ Microsoft Express Blend

รายชื่อหนังสือ Textbook ประกอบด้วย :-

 • 101 Windows Phone 7 Apps,
 • 3D Game Development with Microsoft Silverlight 3 Beginner's Guide.pdf
 • Accelerated C# 2010.pdf
 • Accelerated Silverlight 2.pdf
 • Accelerated Silverlight 3.pdf
 • Beginning Microsoft Visual Basic 2010.pdf
 • Beginning Silverlight 2 From Novice to Professional.pdf
 • Beginning Silverlight 3 From Novice to Professional.pdf
 • Beginning Silverlight 4 in C#.pdf
 • Beginning Visual C# 2010.pdf
 • Beginning Web Development, Silverlight, and ASP.NET AJAX From Novice to Professional.pdf
 • Building Websites with DotNetNuke 5.pdf
 • C# 2010 All-in-One For Dummies.pdf
 • C# 4.0 How-to.pdf
 • Compression for Great Video and Audio - Master Tips and Common Sense.pdf
 • Data-Driven Services with Silverlight 2, 1st Edition.chm
 • Developers Guide To Microsoft Prism 4.pdf
 • Essential Silverlight 2 Up-to-Date.chm
 • Essential Silverlight 3.pdf
 • Essential Silverlight.pdf
 • Foundation Expression Blend 2 Building Applications in WPF and Silverlight.pdf
 • Foundation Expression Blend 3 with Silverlight.pdf
 • Foundation Expression Blend 4 with Silverlight.pdf
 • Foundation Silverlight 2 Animation.pdf
 • Foundation Silverlight 3 Animation.pdf
 • Foundations of Microsoft Expression Web The Basics and Beyond.pdf
 • Game Programming with Silverlight.pdf
 • Hello, Silverlight.pdf
 • Illustrated C# 2010.pdf
 • Introducing Microsoft Expression Studio.pdf
 • Introducing Microsoft Silverlight 3.pdf
 • Introducing Silverlight 4.pdf
 • Introducing Visual C# 2010.pdf
 • Microsoft Expression Blend 4 Step by Step.pdf
 • Microsoft Expression Blend 4 Unleashed.pdf
 • Microsoft Expression Blend Bible.pdf
 • Microsoft Expression Blend Unleashed.pdf
 • Microsoft Expression Web 4 in Depth.pdf
 • Microsoft Silverlight 3 - A Beginners Guide.pdf
 • Microsoft Silverlight 4 and SharePoint 2010 Integration.pdf
 • Microsoft Silverlight 4 Business Application Development - Beginners Guide.pdf
 • Microsoft Silverlight 4 Step by Step.pdf
 • Microsoft Silverlight Edition - Programming Windows Phone 7.pdf
 • Microsoft Silverlight Graphics.pdf
 • Microsoft Visual Basic 2010.pdf
 • Next-Generation Business Intelligence Software with Silverlight 3.pdf
 • Pro ASP.NET 3.5 in C# 2008 Includes Silverlight 2 Third Edition.pdf
 • Pro ASP.NET 3.5 in VB 2008 Includes Silverlight 2.pdf
 • Pro Business Applications with Silverlight 4.pdf
 • Pro Expression Blend 4.pdf
 • Pro Silverlight 2 in C# 2008.pdf
 • Pro Silverlight 3 in C#.pdf
 • Pro Silverlight 3 in VB.pdf
 • Pro Silverlight 4 in C#.pdf
 • Pro Silverlight 4 in VB Third Edition.pdf
 • Pro Silverlight for the Enterprise.pdf
 • Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls.pdf
 • Pro VB 2010 and the .NET 4 Platform.pdf
 • Pro WPF and Silverlight MVVM.pdf
 • Professional Silverlight 2 for ASP.NET Developers.pdf
 • Professional Silverlight 4.pdf
 • Professional Windows Phone 7 Application Development.pdf
 • Real World .Net 4, C#, and Silverlight.pdf
 • Silverlight 1.0 - with full-color code and illustrations.pdf
 • Silverlight 1.0 Unleashed.pdf
 • Silverlight 2 Bible.pdf
 • Silverlight 2 Recipes A Problem-Solution Approach.pdf
 • Silverlight 2 Unleashed.pdf
 • Silverlight 2 Visual Essentials.pdf
 • Silverlight 3 Programmers Reference.pdf
 • Silverlight 4 - Problem Design Solution.pdf
 • Silverlight 4 Business Intelligence Software.pdf
 • Silverlight 4 Data and Services Cookbook.pdf
 • Silverlight 4 For Dummies.pdf
 • Silverlight 4 in Action.pdf
 • Silverlight 4 Unleashed.pdf
 • Silverlight 4 User Interface Cookbook.pdf
 • Silverlight and ASP.NET.pdf
 • Silverlight Recipes - A Problem Solution Approach.pdf
 • Silverlight Recipes - A Problem-Solution Approach Second Edition.pdf
 • Visual Basic 2010 Programmers Reference.pdf
 • Windows Phone 7 Recipes - A Problem-Solution Approach.pdf

  ตัวอย่างหน้าปกหนังสือ Textbook :-  สนใจสั่งซื้อสินค้าคลิ๊กที่ "add to cart" (ด้านบน) แล้วทำตามขั้นตอนจนจบ หรือส่งคำสั่งซื้อมาที่อีเมล์ itebookdelivery.com@gmail.com ได้เลยค่ะ
แก้ไขล่าสุด : 05/01/2019